Σε οποιαδήποτε εταιρία, σε οποιοδήποτε τμήμα, οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες και να ασκήσεις θετική επιρροή.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum),  ο ρόλος του/της Sustainability Manager είναι ένα αξιόλογο παράδειγμα μιας δουλειάς που δεν υπήρχε 10 χρόνια πριν. Το sustainability ή αλλιώς η βιωσιμότητα είναι ένα θέμα που συζητιέται όλο και περισσότερο στον επιχειρηματικό κόσμο. Ακόμα και στις πιο συντηρητικές βιομηχανίες τα τμήματα βιωσιμότητας αυξάνουν τη δύναμή τους μεγαλώνοντας σε μέγεθος και σε σημασία αν όχι για να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και στην αυξανόμενη κοινωνική πίεση.

Ωστώσο, παρ’ όλο που η βιωσιμότητα θεωρείται μια σημαντική παράμετρος της δραστηριότητας πολλών μεγάλων επιχειρήσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις η μόνη δραστηριότητα η οποία είναι καθαρή αρμοδιότητα του αντίστοιχου τμήματος είναι ότι έχει να κάνει με το reporting. Για να μην παρεξηγηθούμε, το reporting είναι εξαιρετικά σημαντικό και η έκθεση αυτών των στοιχείων είναι ένα μεγάλο κίνητρο (ή και νομοθετική υποχρέωση) για να αρχίσει μια εταιρία να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο που βρίσκεται όσον αφορά στην εταιρική βιωσιμότητα και να για να προσπαθήσει να βελτιωθεί. Δυστυχώς όμως, για να λυθούν κάποια περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά προβλήματα, δεν είναι αυτό το στοιχείο που θα αλλάξει τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι από πολλές επιχειρήσεις.

Το θετικό για κάθε εργαζόμενο που νοιάζεται να προσφέρει κάτι στην κοινωνία είναι ότι τα τμήματα Βιωσιμότητας δεν είναι τα μόνα που έχουν την ευθύνη και τη δύναμη να κάνουν τα πράγματα σωστά. Ο τρόπος που δημιουγείς προϊόντα, το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείς, ο τρόπος σχεδιασμού της αλυσίδας προμηθειών και διανομής, ακόμα και ο τρόπος που διαφημίζεις και καταναλώνεις τα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι όλα πεδία που μπορούν να γίνουν λίγο πιο βιώσιμα.

Παρακάτω θα δεις κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα:

Επιχειρηματίες & Διευθυντικά Στελέχη
Οι επιχειρηματίες και τα διευθυντικά στελέχη στρώνουν το δρόμο που θα ακολουθήσει η επιχείρηση την οποία διευθύνουν. Είναι αυτονόητο ότι η κατεύθυνση που θα διαλέξεις για την εταιρία καθώς επίσης και το παράδειγμα που θα δώσεις στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες σου έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα. Η Patagonia ή η Unilever, γνωστές για την παράμετρο της βιωσιμότητας (sustainability) που λαμβάνουν υπόψη στις αποφάσεις που παίρνουν όλα τα τμήματά τους, χρωστούν πολλά στους υπεύθυνους σε θέσεις κλειδιά, όπως η Yvon Chouinard και ο Paul Paulman, οι οποίοι προσπαθούν για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.
Οικονομικοί Αναλυτές
Οι Οικονομικοί Αναλυτές και γενικότερα οι εργαζόμενοι σε τμήματα Οικονομικών έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο ειδικά αν δουλεύουν σε μία από τις λεγόμενες blue chips εταιρίες, αυτές δηλαδή που είναι χρόνια στην αγορά, τα brands τους τα γνωρίζουν όλοι και γνωρίζουν σταθερή ανάπτυξη ή απλά δεν επηρεάζονται από οικονομικές κρίσεις. Εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο συχνά έχουν πρωτεραιότητα την εκπλήρωση βραχυπρόθεσμων στόχων όπως το να κρατήσουν τις τιμές των μετοχών σε υψηλά μεγέθη και να κάνουν τους μετόχους χαρούμενους. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι όπως είναι οτιδήποτε που σχετίζεται με το περιβάλλον και την κοινωνία θυσιάζονται. Επομένως είναι πολύ ουσιαστικό οι εργαζόμενοι στο τμήμα οικονομικών των εταιριών και ειδικά όσοι έχουν αρμοδιότητες σχετικά με βραχυπρόθεσμους στόχους (πχ πωλήσεις τριμήνου, μερίδια αγοράς, κτλ) να υιοθετούν μια ισορροπημένη οπτική και να επισημαίνουν πιθανά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στην μαχροχρόνια αξία των προϊόντων και υπηρεσιών εξαιτίας μιας βραχυπρόθεσμης στρατηγικής.
Επιστημονικοί Ερευνητές και Σχεδιαστές
Η καινοτομία δίνει μορφή στο μέλλον. Οι επιστημονικοί ερευνητές και οι καινοτόμοι σχεδιαστές προϊόντων και υπηρεσιών έχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη ώστε να δημιουργούν και να υλοποιούν βιώσιμες εμπορικές ιδέες: Τα υλικά που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένες πηγές, η επισκευή προϊόντων ή επαναχρησιμοποίηση υλικών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό του κάθε προϊόντος, κτλ. Μικρά budget ή γενικότερες οικονομικές δυσκολίες δεν είναι δικαιολογία αποφυγής εύβρεσης ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο στην πραγματικότητα, σε πολλές αγορές έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
Νέοι εργαζόμενοι
Νέα ταλέντα, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι που ξεκινούν την καριέρα τους και μπαίνουν στην αγορά εργασίας ψάχνουν για κάτι παραπάνω από έναν μισθό. Σαφώς και ο μισθός είναι σημαντικός ειδικά στις εποχές που ζούμε, αλλά αν είναι μόνο αυτό που κρατάει κάποιον σε μια δουλειά τότε μόνο αυτό θα είναι και η αιτία που με την πρώτη ευκαιρία θα φύγει. Η νέα γεννιά εργαζομένων ψάχνουν για έναν σκοπό στην εργασία τους και έναν τρόπο να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Κι αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που πρέπει να ψάχνουν και οι υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού και οι υπεύθυνοι προσλήψεων. Έχωντας αυτό κατά νου, δε σημαίνοι οτι οι νέοι επαγγελματίες θα δουλεψουν μόνο σε εταιρίες με αποδεδειγμένη πολιτική βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει απλά ότι οι εκπτόσωποι της νέας γεννιάς θα πρέπει να μη φοβούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη θέλησή τους να συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο εργασίας και παραγωγής και ότι οι υπεύθυνοι HR θα πρέπει να τους ενθαρρύνουν να το κάνουν ώστε οι εταιρίες να ακούσουν και να προσαρμοστούν πιο γρήγορα.

Ελπίζουμε αυτά τα παραδείγματα να λειτουργήσουν ως ερεθίσματα που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σύνδεση με τη δική σας εταιρική πραγματικότητα. Σαφώς υπάρχουν ακόμα πολλές περισσότερες και διαφορετικές περιπτώσεις. Για όλες όμως υπάρχει τρόπος να ασκήσει ο καθένας μας θετική επιρροή. Προσπαθήσετε κι εσείς! Σκεφτείτε διαφορετικά και αλλάξτε ακόμα και τους όρους του παιχνιδιού αν χρειαστεί.

Σημείωση: Ο όρος βιωσιμότητα (sustainability) αναφέρεται στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η οικονομική βιωσιμότητα είναι εξ’ ορισμού μέρος του DNA κάθε υγειούς εταιρίας.
Πηγές:
Metcalf, L., & Benn, S. (2013). Leadership for sustainability: An evolution of leadership ability. Journal of Business Ethics112(3), 369-384.
Bansal, P., DesJardine, M.R., (2014) Business Sustainability: it’s about time. Strategic Organization 12(1):70-78

Αρθογράφοι:

Enrico Tessadro
Μετάφραση / Προσαρμογή : Ντόρα Καλλιπολίτου
Περισσότερα για την ομάδα του Habits εδώ

Τελευταία ενημέρωση περιεχομένου:

25 Νοεμβρίου 2017