Σύντομα κοντά σας!

Είμαστε στο ίδιο πνεύμα; Εάν ναι, τότε ας αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί!

Περιγραφή των υπηρεσιών μας και παρουσίαση ενός οικοσυστήματος βιώσιμων επιχειρήσεων ή προϊόντων θα ακολουθήσουν σύντομα.

“Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πλέον η επικρατούσα τάση. Ωστόσο, εάν οι επιχειρήσεις δεν επικοινωνούν τα αντίστοιχα επιτευγματά τους σωστά, είναι πολύ πιθανό να κατηγορηθούν για πράσινο ξέπλυμα.»
L. Illia, S. C. Zyglidopoulos, S. Romenti, B. Rodríguez-Cánovas & A. González del Valle Brena (Ελεύθερη μετάφραση)