Οικοδόμηση εμπιστοσύνης: γιατί να προτιμήσει κανείς μια εταιρία με βιώσιμη στρατηγική; (Άποψη)

Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες απαιτεί λίγη προσπάθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος, σε κάποιες άλλες περισσότερα χρήματα (ειδικά σε ό,τι αφορά σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊοντα). Ωστόσο ο κόσμος [...]